Звіт про виконану роботу 2019 – 2020 р.р.

ЗВІТ

Завідуючої ЗДО «Веселка» с.Гнідин

Давидової В.І.

2019-2020 н.р.

Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, наказами Міністерства освіти і науки України, рішенням, наказами Управління освіти і науки та іншими нормативно-правовими актами.

ЗДО «Веселка» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та Статутом закладу.

 1.Загальні відомості про заклад дошкільної освіти:

Гнідинський заклад дошкільної освіти загального розвитку

(ясла – садок) «Веселка».

Засновником Закладу є  Гнідинська  сільська рада.

Форма власності – комунальна.

Заклад підпорядкований  Управлінню гуманітарного розвитку Бориспільської районної державної адміністрації.

Юридична адреса навчального закладу: 08340  Київська область, Бориспільський район, с.Гнідин ,  вул.Заводська,2. Тел.4-10-40

Кількість місць за проектом – 80 з добудовою – 120.

Навчальний рік  у Закладі  починається  01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня  (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

Телефон 0459541040 E-mail : dnz_Veselka_Gnidyn@ukr.net

Мова навчання та виховання : українська

Заклад має власну ділянку площею 0,6412 га. ЗДО «Веселка» розташований у типовому приміщенні, побудованому у 1978 році. У 2016-2017 рр. здійснено добудову на 40 місць , 25 травня 2017 року відкрилася добудова  на дві групи.

Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя. Святкові дні. Режим роботи  12 годин.

З березня 2020р. заклад знаходиться на карантині в зв’язку із пандемією COVID 19.

2.Матеріально – технічна база навчального закладу: 

Територія та  приміщення навчального  закладу відповідають санітарно- гігієнічним нормам.

Працівники дошкільного закладу дотримуються правил охорони праці  та безпеки життєдіяльності.

3.Кадрове забезпечення навчального закладу: 

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. У 2019-2020 навчальному році у ЗДО працюють 10 вихователів, музичний керівник та інструктор з фізкультури. З них вищу педагогічну освіту мають 8 педагогів, 3 вихователі і музичний керівник мають середню спеціальну освіту. 2 педагоги  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований обслуговуючим персоналом . у 2019/2020 навчальному році у ЗДО працюють: медсестра – 1 (має середню спеціальну освіту), помічники вихователів – 5, кухар – 2, помічник кухаря – 1, сторож 

Посада

Освіта

Тарифікаційний розряд

Кваліфікаційна категорія

Середня спеціальна дошкільна

Вища дошкільна

Вища педагогічна

Середня спеціальна музична

Бакалавр

7

8

9

С

ІІ

І

В

1.

Завідуюча – 1

1

2.

Вихователь – 10

3

7

3

2

4

1

3.

Музичний керівник – 1

1

1

4.

Інструктор з фізкультури

1

1

Педагогічний стаж

Посада

Стаж

До 5 р.

5-10 р.

10-15 р.

15-20 р.

20 р.  і більше

1.

Завідуюча – 1

1

2.

Вихователі –  10

3

3

1

3

3.

Музичний керівник – 1

1

4.

Інструктор з фізкультури-1

1

ЗДО  повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису.

В закладі працює 10 вихователів і з них 7 мають вищу педагогічну освіту, 3 – середню спеціальну освіту; інструктор з фізкультури-вища  педагогічна освіта, музичний керівник – середня спеціальна освіта.

 5 груп:  2 старші (33 дітей + 31 дитина), середня (39 дитини), друга молодша    (40 дітей), перша молодша та  ясельна змішана (35дітей)

Всього: 178 дітей.

Молодша та ясельна(змішана) група: вихователі – Туренко Т.В., Ковтна Альона Миколаївна, помічник вихователя – Петрухно Катерина Григорівна;

Середня група: вихователі  – Кияшко Н.В.. Скоробагата Є.Ю., помічник вихователя – Борисова О.М.

Старша група «Чомусики»: вихователі – Власенко В.В. Нерушко Ю.М., помічник вихователя Ванчікова Людмила Петрівна.

Старша група «Калинонька»: вихователі – Суржик Л.М.Білойван Оксана Вікторівна, помічник вихователя – Боса Надія Василівна;

Друга молодша група «Капітошка»: вихователі – Давидова М.О.,Несен Ю.В., помічник вихователя – Чередниченко К.О.

Діти 5-річного віку на 100% охоплені ЗДО.

Атестація педагогічних працівників здійснювалась  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135. У закладі є наступні документи щодо організації та проведення атестації:

 • Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.10 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.13 № 1135;
 • Особові справи педагогічних працівників, у яких зберігається
  1 екземпляр атестаційного листа, характеристика на працівника, який атестується, копії документів про підвищення кваліфікації;
 • Книги наказів, у яких видаються накази «Про атестацію педагогічних працівників», «Про підсумки атестації педагогічних працівників»;
 • Копії протоколів засідань атестаційної комісії Гнідинської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Петра Яцика;
 • Перспективні плани курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Питання проведення атестації розглядаються на зборах трудового колективу. Члени атестаційної комісії вивчають різні види роботи педагогів ЗДО, які атестуються шляхом організації перегляду відкритих форм роботи (заняття, прогулянки, розваги, святкові ранки, ранкова гімнастика, загартовуючі процедури, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого працівника. До складання характеристики, вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, залучається голова профспілкового комітету ЗДО.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного росту педагогів. Один раз у п’ять років кожен вихователь проходить Державну атестацію та курси підвищення кваліфікації, відповідно до графіку проходження атестації.

В 2019-2020н.р. успішно пройшла підвищення кваліфікації та атестацію – вихователь Нерушко Юлія Миколаївна. За результатами атестації їй присвоєно «Спеціаліст І категорії».

Керівник  навчального закладу – Давидова Валентина Іванівна, освіта вища педагогічна за фахом «Педагогіка і психологія дошкільна». Стаж педагогічної роботи 39 років, на посаді  завідувача ЗДО – 33 роки. Пролонговані курси підвищення кваліфікації закінчила в 2016р. на базі КВНЗКОР «Академія неперервної освіти». У 2016-2017 навчальному році пройшла атестацію на відповідність займаній посаді.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО проводяться відповідно до плану, терміни проходження не порушуються. Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари , упроваджують педагогічний досвід.

 1. Медичне обслуговування дітей у ЗДО:

Пріоритетні напрямки роботи в ЗДО :

 • Збереження здоров’я дітей,
 • Збалансоване харчування;
 • Загартування дітей (повітряні і сонячні ванни, ходіння босоніж, водні процедури).
 • Тісна співпраця з лікарською медичною амбулаторією с. Гнідин. Педіатр Прилипко Наталія Володимирівна проводить періодичні огляди дітей, відвідує загальні батьківські збори на запрошення адміністрації і надає консультації батькам на актуальні теми. Профілактичні щеплення проводяться в ЗДО під наглядом лікаря – педіатра.
 • Постійно проводяться бесіди з батьками з оздоровчо-профілактичної роботи: запобігання вірусних, простудних, інфекційних, шкірних захворювань.
 • Надаються рекомендації батькам відносно здорового способу життя і дотримання режиму у вихідні дні.

Для батьків у ЗДО проводимо Дні відкритих дверей, День здоров’я, спортивні свята з участю батьків. Старша медична сестра Білоус О.Я. слідкує за загартовуючими процедурами, забезпеченням рухового режиму в ЗДО. Антропометричні дані дітей вчасно виставляються  в батьківських куточках. Системно і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей.

     Медичний кабінет достатньо забезпечений медикаментами , медичним обладнанням та деззасобами. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

5.Організація харчування дітей у ЗДО 

Організація харчування в ЗДО здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України від 17.04.2006р.№ 298/ 227. Норми харчування виконуються в повному обсязі відповідно нормативам.

Батьківська плата  становить 40% за  один дітодень.

Раціон харчування збалансований гідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється Управлінням гуманітарного розвитку Бориспільської районної державної адміністрації з дотриманням санітарно гігієнічних правил і норм, у відповідності із вимогами чинного законодавства.

Постачальниками  продуктів харчування є такі організації:

ФОП «Отрошко І.В.», «ЧІЛДРЕН-ПРОДУКТ», Отрошко С.М., ФОП «Віта фрукт».

На харчоблоці працюють три працівники:  2 кухарі  і помічник кухаря, працюють добросовісно, тривалий час, достатньо кваліфіковані.

У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

Кількість дітей пільгових категорій:

Діти учасників АТО – 9

Багатодітні –  24

Приписи  санітарно-епідеміологічної служби виконуються вчасно.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника  та керівника закладу. 

6.Навчально – виховна робота у навчальному закладі 

Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та  Статутом. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

Вихователі ЗДО глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація дітей, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ЗДО залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Впродовж 2019-2020н.р. в ЗДО проводилася  освітньо-виховна  робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку, не дивлячись на те, що заклад переповнений. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», «Впевнений старт».

В Закладі постійно проводяться педагогічні ради, семінари-практикуми, відкриті заняття, педагоги приймають участь в методоб’єднаннях району. За молодими педагогами закріплені наставники, які сприяють розвитку молодих фахівців, надихаючи своїми знаннями та досвідом.

29.11. 2019р. в Гнідинському ЗДО «Веселка» проведено районний семінар для вихователів. Квест з валеології та розвитку мовлення: « Про своє здоров’я дбаєм, ще й інших навчаєм»

Протягом 2019-2020 н. року освітня робота в ЗДО була спрямована на створення необхідних умов для охорони життя та зміцнення здоров’я дошкільників, їх всебічного розвитку.

Під час освітнього процесу педагоги використовували різноманітні форми організації дітей:

 • спеціально організована навчальна діяльність дітей;
 • самостійна діяльність дітей;
 • індивідуальна робота;
 • спостереження;
 • екскурсії;
 • піші переходи;
 • розваги та свята.

 У своїй роботі педагоги практикують різні види занять в залежності від розділу програми,обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

ЗДО «Веселка» має фізкультурно-оздоровчий напрямок. Є маленький спортивний зал із необхідним фізкультурним обладнанням. Багато обладнання виготовлено руками вихователів. Інструктор з фізкультури під музичний супровід проводить ранкову зарядку, заняття, спортивні ігри і розваги. Вихователі після сну проводять гімнастику пробудження та корегуючу  гімнастику. В цьому році закупили  масажні килимки, м’ячики для самомасажу, обладнання для гри у волейбол та баскетбол, а також нестандартне фізкультурне обладнання:

слідочки з кукурудзи та залізними кришечками, доріжки для профілактики плоскостопості (пластмасові кришечки та ґудзики), канат, ракетки для бадмінтону, тунель для прорізання, волейбольна сітка, баскетбольні щити,

конусні фішки,гімнастичні килимки, гімнастичний мат, скакалки, масажні м’ячики, боулінг, ціль для метання.

М’ячі (великі і маленькі)

Гімнастичні палиці;

Обручі;

Мішечки з піском і мор. сіллю;

Дуги для підлізання,кеглі.

Гімнастична стінка, ребриста та гладка дошки, стрибунці

Велика увага приділяється фізичному вихованню. Регулярно проводяться прогулянки на свіжому повітрі, пішохідні переходи, спортивні комплекси, ранкова гімнастика, загартовуючі  процедури після сну.

У своїй роботі педагоги практикують різні види занять в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

         Протягом навчального року в ЗДО проводились Дні відкритих дверей для батьків, проводились відкриті заходи.

Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята:

 «Родинне свято», «Свято Миколая», «Новорічні свята», «Свято Весни і мами», «Великого Кобзаря».

Інструктор з фізкультури  впроваджує  нові  педагогічні  технології, інноваційні  підходи , а саме:

Хатха-йога (елементи); дихальна гімнастика за методикою О.М.Стрельникової; самомасаж (масажні м’ячики); сольова терапія (мішечки з морською сіллю, сольові лампи)

Протягом навчального року в ЗДО проводились Дні відкритих дверей для батьків, проводились відкриті заходи.

З батьками проведено акцію : « Годівниця для синиці»; Нерушко Ю.М. провела акції «Квіти – це краса. Про них треба дбати» та виставку спільних робіт батьків та дітей : « Друге життя старих речей».

Вся інформація постійно висвітлюється на сайті закладу.

Проводилися виставки робіт з природного матеріалу за участю батьків.

 1. Управлінська діяльність.

Управління ЗДО здійснюється відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України «Про дошкільну освіту»

– Базового компоненту дошкільної освіти

– Закону України «Про охорону праці»

 – Закону України «Про цивільну оборону»

  – Закону України «Про працю

  – Закону України «Про відпустки»

 – Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина

  – Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту, Концепції розвитку та  річного плану роботи дошкільного закладу.

Система планування ЗДО  заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ЗДО.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу. З підключенням дошкільного закладу до мережі  Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам і адміністрації ЗДО, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ЗДО ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього дошкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ЗДО, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У ЗДО адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу.  Аналіз результатів внутрішньо дошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ЗДО, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень дітей проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ЗДО більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Завідувач ЗДО у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва, у ЗДО залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх працівників.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Для забезпечення виконання річних завдань в ЗДО колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дошкільному закладі. 

8.Робота з батьками та громадскістю у навчальному закладі: 

Виховання дошкільників ЗДО і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дошкільнят. Батьки є соціальним замовником ЗДО, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Педагоги тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців надаючи консультації з актуальних тем сьогодення, розміщують матеріал в батьківські куточки, інформаційні листи, тематичні зустрічі за круглим столом

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у ЗДО є батьківські збори, конференції, дні відкритих дверей, родинне, спортивне свято, перегляд ранків. Тематика зборів підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей та потреб закладу. У проведенні зборів бере участь адміністрація ЗДО. Батьки наших вихованців завжди відгукуються на проблеми різного плану, зокрема: допомога у ремонті ігрових кімнат, спалень, ігрових майданчиків, озелененні території та інше.

Весь колектив ЗДО «Веселка» дотримується вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Але в роботі були й недоліки. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним  з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Тому, щоб більше батьків залучити до активної батьківської позиції в наступному навчальному році планувати такі форми і методи роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків.

В ЗДО «Веселка» налагоджений тісний зв’язок завідуючої із  батьками, медамбулаторією с. Гнідин, дитячим педіатром Прилипко Н.В., Нагорним С.М., Гнідинською загальноосвітньою школою I-III ступенів ім..П.Яцика та сільською радою.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам дитячого закладу, технічному персоналу, батькам вихованців, начальнику  гуманітарного розвитку Каськів М.І., методисту відділу освіти Макаренко В.В. та сільському голові Лазаренку О.Й. за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність нашого дошкільного закладу.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьківським комітетом та батьками вихованців.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex